Prawo pomocy publicznej czyli widzialna ręka Państwa

3 czerwca 2016 |

Jedną z unikalnych cech unijnego prawa konkurencji jest posiadanie oprócz reguł skierowanych do przedsiębiorstw także norm adresowanych do Państw Członkowskich. Próbując rzecz ująć graficznie, przykładowy schemat unijnych reguł konkurencji  wyglądałby następująco:

Konieczność posiadania prawa pomocy publicznej wynika z faktu, że rynek wewnętrzny Unii Europejskiej tj. obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału może być bardzo podatny na zakłócenia wynikające z działań Państw Członkowskich. By temu przeciwdziałać w art. 107 TFUE zawarta jest podstawowa zasada prawa pomocy publicznej zgodnie z którą:

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Ta lakoniczna formuła, wyrażająca zakaz udzielania pomocy publicznej, w ciągu ponad 50 lat obowiązywania stała się podstawą jednego z najpotężniejszych instrumentów oddziaływania na szereg obszarów życia gospodarczego (i nie tylko) Państw Członkowskich. Takie dziedziny jak podatki, gospodarka komunalna, czy też fundusze unijne to jedynie przykłady obszarów, na które prawo pomocy publicznej oddziałuje w sposób niezwykle silny.

Na naszym blogu chcielibyśmy przybliżyć naszym czytelnikom prawo pomocy publicznej – jego znajomość jak pokazuje nasza codzienna praktyka jest coraz bardziej potrzebna. Dotyczy to w szczególności tych przedsiębiorców którzy pozostają w relacjach z sektorem publicznym. Jest tak dlatego, że jakkolwiek pierwszoplanowymi adresatami prawa pomocy publicznej są podmioty udzielające pomocy to jednak konsekwencje finansowe ponosi ostatecznie beneficjent pomocy. Wszyscy zatem przedsiębiorcy którzy mają zawarte umowy z sektorem publicznym lub korzystają z dotacji, ulg czy zwolnień powinni posiadać wiedzę na temat prawa pomocy publicznej. Mamy nadzieję, że nasz blog będzie właśnie takim miejscem, gdzie  zarówno dawcy, jak i odbiorcy pomocy będą mogli swoją wiedzę pogłębić 🙂


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ